Petra, Jordan
Petra là thành phố khảo cổ học và lịch sử, không có dân cư, nằm ở phía nam Jordan. Người ta cho rằng nó bị bỏ hoang vào khoảng 7.000 năm trước Công nguyên. Nó vẫn chưa được thế giới biết đến cho đến khi Johann Ludwig Burckhardt khám phá ra nó vào năm 1812. Petra còn được gọi là thành phố hoa hồng do màu sắc của những viên đá dùng để xây dựng. Petra được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1985.