Thác nước Victoria ở Châu Phi
Thác Victoria là một thác nước đặc biệt nằm giữa dòng sông Zambezi dọc biên giới của Zambia về phía bắc và Zimbabwe về phía nam. Rộng và sâu xấp xỉ hai lần so với thác nước Niagara, tốc độ dòng chảy trung bình của thác nước này khoảng 935 mét khối trên mỗi giây.