Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc
Vạn lý trường thành ở Trung Quốc là một hệ thống tăng cường bảo vệ được xây dựng theo biên giới của Trung Quốc khi đó. Phần nhiều của bức tường được xây dựng bào thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên, nhưng phần của tường thành được biết đến nhiều nhất được xây dựng vào thời nhà Minh (1368–1644). Chiều dài của tường thành được khảo sát dài đến 21.196 km. Vạn Lý Trường Thành được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1987, trước dịch COVID-19 thu hút rất nhiều du khách.